Hun-magyar rokonságelméletek

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Nyelvünk és népünk eredetének kérdése napjainkban is sok embert foglalkoztat és egyre szélesebben terjednek el áltudományos nézetek. Dolgozatomban a hangsúlyt a hun rokonságelméletek kérdésére helyezem. A nyelvrokonítás kérdéseinek tisztázása után a hun-magyar rokonságeszmét mutatom be. A hun történelem áttekintése után kronologikusan bemutatom, mikor hogyan terjedtek a tévrokonítások. A dolgozatomban helyett kapott egy kérdőíves felmérés, melynek célkitűzése volt, hogy behatóbban tanulmányozni tudjam a tévrokonítások terjedésének mechanizmusát.

Leírás
Kulcsszavak
Rokonságelméletek, rokonság, hun-magyar
Forrás