Az eltérő élőhelyhasználat mintázata és lehetséges okai két együttesen előforduló sötétaljú hangyaboglárka (Maculinea nausithous) és vérfű hangyaboglárka (Maculinea teleius) populációban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Kutatásunkban a vérfű hangyaboglárka (Maculinea teleius) és a sötétaljú hangyaboglárka (Maculinea nausithous) együttesen előforduló populációját vizsgáltuk 3 éven keresztül (2012-2014) egy fertő-hansági vérfüves kaszálóréten (Hidegség). A két faj nagyon hasonló ökológiai igényekkel rendelkezik, de az együttesen előforduló populációkban -korábbi vizsgálatok eredményei szerint- mikrohabitat preferenciájukat tekintve vannak különbségek. A M. nausithous elsősorban az erdős-bokros szegélyeket részesíti előnyben, míg a M. teleius főleg a rétek belső részeit preferálja. Az eltérő mikroélőhely-választás feltételezésünk szerint annak következménye, hogy a két lepkefaj hangyagazdái különböző mikroklimatikus körülményeket kedvelnek, és az imágók olyan helyeken próbálnak tojásrakó helyeket keresni, ahol a fiatal hernyók adoptációs sikere és túlélése a legnagyobb. Kutatásaink során ezért először azt próbáltuk felderíteni, hogy a két vizsgált Maculinea faj egyedeinek és gazda hangyáiknak térbeli eloszlása valóban egybeesik-e. Ezen kívül azt is vizsgáltuk, hogy a mintavételi területen végzett élőhelykezelési tevékenység milyen hatással van a lepkefajokra, illetve hangyagazdáikra. Munkánk további célkitűzése volt, hogy a többszörös jelölés-visszafogás módszer segítségével megbecsüljük a Maculinea populációk demográfiáját leíró változókat: a túlélési rátát és a populációnagyságot, valamint információt szerezzünk a lepkeállományok térbeli eloszlásáról.

Leírás
Kulcsszavak
hangyaboglárka, élőhelyhasználat, Maculinea nausithous, Maculinea teleius
Forrás