A Magyarországra irányuló működőtőke-befektetések és a versenyképesség összefüggései

Dátum
2013-03-22T09:11:37Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban a versenyképesség és a működőtőke-áramlás kapcsolatrendszerét vizsgálom Magyarország esetében. A különféle versenyképességi mutatók és térségünk gazdasági folyamatainak elemezve arra keresem a választ, hogy mik Magyarország gazdasági kilátásai. A fejlett térségektől való leszkadásunk megállításához szükséges gazdaságpolitikai lépések felvázolásával pedig mintegy ajánást teszek azon eszközök kialakítására, amelyek a nagyobb ütemű fejlődés pályájára képesek állítani hazánk gazdaságát. A magyar gazdaság helyzetére az egyes gazdasági szereplők mentalitása mellett ugyanis a legnagyobb hatást a gazdaságpolitika gyakorolja.

Leírás
Kulcsszavak
innováció
Forrás