Az állatasszisztált terápia alkalmazásának és eredményességének különbségei a fiatal, illetve felnőtt korosztályban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban elsősorban arra törekedtem, hogy az állatok által nyújtott jótékony hatásokból kiindulva bizonyítsam az állatasszisztált terápia módszerének hatékonyságát. Bemutattam, hogy milyen lehetőségei vannak az állatok segítő céllal való felhasználásának és az ehhez szükséges képzések rendszeréről, ennek jogszabályi hátteréről is megpróbáltam egy egységes képet alkotni. Részletesen elemeztem, s bemutattam a gyermekekkel végzett állatasszisztált terápia lehetőségeit, hatékonyságát, annak lehetséges okait, majd egy olyan módszer bemutatására törekedtem, mely a gyermekekkel végzett segítő tevékenységek folyamatában nagy segítséget adhatna a szakemberek számára. Kutatásomat kvalitatív módon, az állatasszisztált egyesületek szakemberei által kitöltött kérdőívek és interjúk segítségével végeztem el. Kutatásomban megvizsgáltam az állatasszisztált szervezetek működését, a terápiás módszer hatékonyságát és annak legjellemzőbb célcsoportjait. Kifejtettem és egyben megindokoltam, hogy melyek lehetnek a legfőbb okai annak, hogy a gyermekek sokkal magasabb létszámban veszik igénybe az állatasszisztált terápia módszerét a felnőtt korosztályhoz képest.

Leírás
Kulcsszavak
állatasszisztált, terápia, játékterápia, gyermekterápia
Forrás