Szavatosság, jótállás és termékfelelősség az építési jogban

Dátum
2013-05-06T15:23:35Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Jelen tanulmányban megkíséreltem bemutatni a hibás teljesítés kapcsán alkalmazható három – hétköznapi értelemben – rokon, azonban részleteiben jelentős eltéréseket mutató jogintézmények (szavatosság, jótállás, termékfelelősség) általános szabályait, valamint a dolgozat folytatásában ezen jogintézményekre az építési jog területén jellemző sajátosságait fejtettem ki. Külön fejezetben tértem ki a szabványoknak az építésjogban betöltött szerepére, valamint az építési szerződésekben alkalmazható biztosítékokra is szántam néhány gondolatot. A jótállás, szavatosság és termékfelelősség építés jogi sajátosságait a hatályos jogszabályi rendelkezések értelmezésén túl, a bírói ítélkezés által kialakított joggyakorlaton keresztül is próbáltam bemutatni, valamint elemezni kívántam az új Ptk-nak ezen jogintézményekre vonatkozó rendelkezéseit is.

Leírás
Kulcsszavak
Szavatosság, Jótállás, Termékfelelősség
Forrás