A fiatalkorúak büntetőjoga – A fiatalkorúakra vonatkozó rendelkezések a Btk.-ban

Dátum
2014-04-18T08:49:13Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom témája a fiatalkorúak büntetőjoga. Szakdolgozatomban részletesen kifejtem a fiatalkori bűnelkövetéshez vezető okokat, bemutatom a fiatalkori bűnelkövetés struktúráját, annak jellemzőit. Tárgyalom a fiatalkorúakra vonatkozó anyagi jogi szabályokat, így az intézkedések és büntetések törvényben megjelölt célját, valamint a fiatalkorúakkal szemben kiszabható intézkedések és büntetések körét. Dolgozatom utolsó két pontjában kitekintést teszek azokra az Uniós és nemzetközi jogforrásokra, amelyek nagy mértékben befolyásolták hazánkban a fiatalkorúak büntetőjogának fejlődését. Végül pedig beszélek az alternatív büntetési nemekről, azon belül is kiemelve a büntetőjogi mediáció intézményét.

Leírás
Kulcsszavak
fiatalkorú, alternatív szankciók
Forrás