Az ember és a kommunikáció

Dátum
2013-04-25T13:33:34Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom témájának az emberi kommunikáció fejlődését, fajtáit és annak hatásait választottam. Olyan kérdésekre kerestem a választ, mint hogy minek hatására jutott el az emberiség a betűkig, mik segítették, segítik elő a kommunikációáramlás fejlődését, illetve hogy ez hogyan hat a gyerekekre. Dolgozatomat a kommunikáció, mint fogalom magyarázata után a kommunikáció kialakulásával, pontosabban a beszéd kialakulásával kezdtem, majd eljutottam egészen a mai kommunikációs eszközökig, mint például az televízió. Ezután a televízió gyerekekre tett hatásaival foglalkoztam. Végezetül pedig fontosnak tartottam részletesen kifejteni, a kommunikáció két fajtáját. A verbális és a non- verbális kommunikációt.

Leírás
Kulcsszavak
kommunikáció
Forrás