Az igazság halála a magyar és amerikai jogrendszerekben

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A modern kor jól kiépített igazságszolgáltatási rendszerének köszönhetően talán elképzelhetetlennek tűnik, hogy valakit, egy olyan bűncselekményért vonjanak felelősségre, amit el sem követett. Azonban, mivel az igazságszolgáltatás is emberek által irányított tevékenység, ezért előfordulhatnak súlyos hibák, illetve tévedések, amelyeknek a legsúlyosabb következménye, az úgynevezett „justizmord”. Egyetemi tanulmányom során fogalmazódott meg bennem a kérdés, miután találkoztam egy téves elítéléssel, hogy vajon milyen gyakran és minek köszönhetően születnek téves ítéletek. Tüzetesebben utánajártam az elmúlt évtizedek alatt történt justizmord eseteknek, és meglepődve olvastam, hogy hazánkban is volt ilyenre precedens, Amerikában pedig tömkelegével derült fény utólag, olyan téves ítéletekre, amik miatt, ártatlan emberek hosszú éveket töltöttek büntetés-végrehajtási intézetekben. Habár az esetek javarészt, a 2000-es évek előtt történtek, én úgy gondolom, hogy téves ítéletek a mai igazságszolgáltatási rendszerben is előfordulhatnak, ezért a justizmordok kialakulásának problematikájával foglalkozni kell. Ez a gondolat motivált arra, hogy a szakdolgozatomban a téves ítéletek kérdéskörével foglalkozzak. Célom a dolgozatomban az, hogy a téves ítéletekhez vezető lehetséges okokat felderítsem, majd a magyar, valamint az amerikai jogesetek feldolgozásával szemléltessem, hogy az adott ügyekben mi vezetett az „igazság halálához”. Először magyar kutatások alapján gyűjtöm össze a lehetséges okok körét, majd amerikai vizsgálatokat és téves elítélésekkel foglalkozó szervezeteket mutatok be, végül pedig három magyar és két külföldi jogesetet ismertetek meg az olvasóval. A dolgozatomban két fő kérdésre keresem a választ: 1. Milyen hibákból, tévedésekből kifolyólag születhetnek téves ítéletek? 2. Lehet-e konkrétan egy okot megnevezni vagy több együttesen fennálló oknak köszönhető a justizmord kialakulása?

Leírás
Kulcsszavak
justizmord, téves ítélet
Forrás