A korlátolt felelősségű társaság megszűnésének sajátosságai, különös tekintettel az átalakulásra, a végelszámolási- és a felszámolási eljárásra

Dátum
2013-11-07T07:47:58Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat első fejezetében a korlátolt felelősségű társaságra vonatkozó alapfogalmak, általános szabályozás került bemutatásra. A második fejezet az átalakulásról, annak elindításáról és lefolytatásáról szól. A harmadik fejezetben a végelszámolás került górcső alá. A fejezet során megismerkedhetünk a taggyűlés, a végelszámoló és a társaság vezetőinek feladataival, az eljárás menetével és a korlátozásokkal. A fejezet végén a kényszertörlési eljárásról ejtettem néhány szót. A negyedik fejezetben a felszámolási eljárás, illetve a felszámolás került tárgyalásra, azon belül is elsősorban az eljárás kezdeményezése, az eljárás alanyainak feladatai és felelősségük és az egyezség megkötésének lehetősége.

Leírás
Kulcsszavak
Korlátolt felelősségű társaság, megszűnés, átalakulás, végelszámolás, felszámolás
Forrás