A Hashimoto-thyreoiditis és a papillaris pajzsmirigy-carcinoma kapcsolata

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Kutatásunkban a Hashimoto-thyreoiditis (HT) és papillaris pajzsmirigy-carcinoma (PC) közti összefüggéseket vizsgáltuk. Bizonyos szerzők a PC multifocalitását HT-vel kísért esetekben gyakoribbnak találták, mint a HT nélküli PC-seknél, és ez alapján a HT-t a PC alapbetegségének tekintik, mások szerint viszont ez a különbség nem szignifikáns. Vizsgálatunkba a 2007 és 2012 között a DE KK Sebészeti Intézetben operált pajzsmirigy-carcinomás betegeket válogattuk be (43 HT-s és pajzsmirigy-carcinomás beteg, 5 férfi és 38 nő; 219 pajzsmirigy-carcinomás beteg HT nélkül, 48 férfi és 171 nő). Eredményeink szerint a HT-vel együtt jelentkező PC szignifikánsan gyakrabban multifocalis (16 MF (40,0%)/ 24 UF (60,0%)), mint a HT nélküli PC (45 MF (23,7%)/ 145 UF (76,3%), p = 0,034). A pN0 nyirokcsomó stádium szignifikánsan gyakoribb HT-vel kísért PC esetében (7 pN0 (63,6%)/ 4 pN1 (36,4%)), mint HT nélkül (7 pN0 (17,1%)/ 34 pN1 (82,9%), p = 0,002). A PC-ben és HT-ben is érintett betegek között szignifikánsan kisebb a férfiak aránya (4 férfi (10,0%)/ 36 nő (90,0%)), mint a csak PC-ben érintettek között (44 férfi (23,2%)/ 146 nő (76,8%), p = 0,046). Az életkor valamelyest alacsonyabb, a tumor és TNM-stádium pedig kevésbé előrehaladott HT-vel kísért PC esetében, mint HT nélkül, azonban ezek a különbségek nem szignifikánsak. A mindkét betegségben érintettek gyakoribb PC-multifocalitása arra utal, hogy a HT a PC alapbetegségének tekinthető, azonban a két betegség kapcsolatának természete egyelőre nem teljesen tisztázott.

Leírás
Kulcsszavak
Hashimoto-thyreoiditis, papillaris pajzsmirigy-carcinoma
Forrás