Az Európai Unió külkapcsolata, valamint Törökország csatlakozásának kérdései

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Törökország és az Európai Unió viszonya nem egyszerű mind a mai napig, hiszen szinte tradíciói vannak ennek a sajátos viszonynak. Voltak szövetségesek, de inkább ellenségek. Azonban a mai politikai heylzet sem egyszerűbb, mint egy évszázada. A migrációs válság, valamint az egyre erősödő iszlamizáció a Közel-Keleten egyre inkább felveti a kérdésr: Szüksége van-e Törökországnak az Európai Unióra?A válasz egyértelmű: számára gazdasági előnyt, a nyomor és munkanélküliség felszámolásást jelentené, hogy több millió török állampolgár vándorolhatna Európa szívébe. Azonban itt egy újabb kérdés merül fel: Szüksége van-e az Európai Uniónak Törökországra? A válasz azért itt már bonyolultabb. A keleti kérdés rendezése, illetve az iszlám blokk agresszív terjedésének megállításának szempontjából fontos egy olyan partner, amelyik hidat képez a két világ között. Azonban az egyre húzódó tárgyalások egyre inkább felveti a bizalmatlanság kérdését a török népben. Sokan már nem inkább nyugat felé kívánnak nézni, hanem erősödnek azok a gondolatok és erők, miszerint egy vallási alapon létrehozott államszövetségi rendszer kellő súllyal bírna akár az Európai Unióval szemben is.

Leírás
Kulcsszavak
Törökország, EU, migráció
Forrás