Eltűnőben lévő tájjellegű gyümölcsfajták megőrzésének lehetőségei az Aggteleki Nemzeti Park területén

Dátum
2011-04-18T06:14:42Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A hagyományos gyümölcsfajták, amelyek megőrzéséhez szorosan kapcsolódik a termesztésükhöz szükséges régi tudás, tapasztalat, ugyan olyan veszélyben vannak, mint maguk a növények. Nem tudjuk, hogy hány régi, a környezetéhez jól alkalmazkodott növényfajta tűnt el, tűnik el napjainkban is, hányat őriznek még a régi gyümölcsösök, elmaradottabb régiók, temetők. Az agrobiodiverzitás megőrzéséhez elengedhetetlen a növények sokféleségének megismerése, dokumentálása, megőrzése. A veszélyeztetett növényfajoknak a 60%-a legyen elérhető ex-situ gyűjteményekben, lehetőleg a származási országban. A kultúrnövények és egyéb társadalmi-gazdasági szempontból jelentős növényfajok genetikai sokféleségének legalább 70%-át és a hozzá kapcsolódó hagyományos tudást meg kell őrizni. Az emberek megélhetését és az élelmiszerbiztonság fenntartását segítő növényi erőforrások csökkenését meg kell állítani. Nemzeti, regionális és nemzetközi szinten létre kell hozni és meg kell erősíteni a növénymegőrzéssel foglalkozó hálózatokat, beleértve a génbankokat. A fennmaradásuk akadályai egyrészt, hogy Törvények szabályozzák, hogy csak államilag elismert növényfajta termelhető és forgalmazható, ezt csak engedéllyel rendelkező szervezetek végezhetik. Az állandó minőség biztosítása csak uniformitással lehetséges, a változatosság kizárva. Nemzeti fajtajegyzékeket adnak ki az államilag előzetesen kivizsgált, elismert fajtákról, és ami ezen nem szerepel nem termelhető, nem forgalmazható. Mivel a táj- és helyi fajták, amelyek a sokféleséget, és ezzel a környezethez való tökéletes alkalmazkodást biztosítják, értéke éppen az, hogy nem teljesen azonosak, egyformák, nem kerülhetnek fel a fajtajegyzékekre.

Így a régi tájfajták nem termeszthetők, nem kerülhetnek kereskedelmi forgalomba, így lassan eltűnnek. Fennmaradásukat tehát az egész világon egységes alapelvű jelenlegi jogi szabályozás is gátolja. A másik veszélyforrás a multinacionális cégek és üzleti körök érdekei: saját fajtáik értékesítését rontják a helyi fajták, ezért az az érdekük, hogy ezek visszaszoruljanak, eltűnjenek.

Leírás
Kulcsszavak
régi gyümölcsfajta, biodiverzitás
Forrás