Depressziós tünetképződés vizsgálata a maszkulin normákhoz való ragaszkodás, az érzelemszabályozás és a segítségkérő magatartás összefüggésében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Ez a tanulmány a férfias normákhoz való ragaszkodás és az érzelemszabályozási nehézségek és a segítségkérő viselkedés közötti kapcsolatot vizsgálja, valamint azt, hogy ezek hogyan kapcsolódnak a férfiak depressziós tüneteihez. A vizsgálathoz kérdőíves módszert alkalmaztunk, ahol szerettük volna a magyar mintán még nem alkalmazott Maszkulin Normákhoz Való Ragaszkodás Skálát hazai populáción vizsgálni és magyar nyelvre adaptálni. A kérdőív csomagot férfiak tölthették ki, a teljesen minta nagyság n=157 lett. Az eredmények azt mutatták, hogy mind a férfinormákhoz való ragaszkodás, mind az érzelemszabályozás jelentős hatással van a férfiak depressziójára, és hogy kapcsolat van a segítségkérő attitűd, a férfinormák és a férfiak depressziós tünetei között. Az a megállapításunk, hogy a férfiak depressziójára és öngyilkosságára hatással vannak a hagyományos nemi szerepek és normák, amelyek befolyásolják a depressziós tünetek kialakulását. Az egészségügyi szakembereknek a diagnózis felállításakor nagyobb figyelmet kell fordítaniuk a férfiak depressziós tüneteire és a férfias normákra.

Leírás
Kulcsszavak
férfi depresszió, maszkulinitás, segítségkérő viselkedés
Forrás