Billy Elliot and A Kestrel for a Knave as Bildungsromans and Social Critique

Dátum
2013-05-02T08:52:39Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom két könyvet (Melvin Burgess - Billy Elliot és Barry Hines - A Kestrel for a Knave) hasonlít össze és azt vizsgálja, hogy a munkásosztály helyzete hogyan jelenik meg a két műben illetve hogyan és miért olvashatjuk a két művet mind fejlődésregényként, mind pedig huszadik századi társadalomkritikaként.

Leírás
Kulcsszavak
Bildungsroman, coming-of-age novel, social criticism, working class
Forrás