Az ápoló szerepe a SARS-CoV-2 fertőzésen átesett betegek rehabilitációjában

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Bevezetés és célkitűzés: A szakirodalomban megjelenő tudományos kutatások bizonyítják, hogy a COVID-19 betegek eredményes rehabilitációja már az akut ellátás fázisában megkezdődik. A vizsgálat célja felmérni a rehabilitáció ápolással kapcsolatos ismereteit a COVID-19 betegek egészségügyi ellátásának folyamatossága mentén. Anyag és módszer: A kutatás a COVID-19 betegek ellátásában dolgozó ápolók körében, online kérdőív elemzésével történt. A vizsgálatban való részvétel beválasztási kritériuma volt, hogy a kitöltő a vizsgálat alatt, illetve a vizsgálat előtti időszakban ápoló munkakörben dolgozzon a COVID-19 kórházi betegellátás területén. A kérdőív 25 zárt kérdésből állt, mely a COVID-19 betegek rehabilitációs ellátásával, a betegség okozta károsodások ismereteivel illetve a COVID-19 betegek rehabilitációs szemléletű ápolásával kapcsolatos kérdésekből állt. Eredmények: Kutatásom egyértelmű eredményének tekintem, hogy a kérdőívek kitöltésével tájékozódtam a COVID-19 ellátásban dolgozó ápolók rehabilitációs ismereteiről és szemléletmódjáról Hipotéziseimnek megfelelően választ kaptam arra, hogy az akut ellátásban dolgozók nem rendelkeznek megfelelően korszerű ismeretekkel a rehabilitáció fontos szerepéről. Véleményem szerint ezt az indokolja, hogy a pandémia súlyos terheket ró a személyi állományában és tapasztalatában nem kielégítő egészségügyre. Eredménynek tekintem, hogy vizsgálatommal sikerült rámutatnom a rehabilitáció egyre növekvő jelentőségére és ebben a ápolók nélkülözhetetlen szerepére. Következtetések: A pandémia következtében a rehabilitációnak egyre nagyobb szerep jut az akut ellátásban is. Az ápolók képzésében nagyobb hangsúlyt kell kapnia a rehabilitációs szemlélet kialakításának és ismeretek oktatásának. A hatékonyabb betegellátás szükségessé teszi az ápolási tevékenységben végbemenő szemléletváltást. A téma kutatásának ebben látom a legnagyobb társadalmi hasznát.

Leírás
Kulcsszavak
COVID-19, ápolás, rehabilitáció
Forrás