A kiberterrorizmus potenciális célpontjai és azok jogi helyzetének áttekintése, különös tekintettel a kibertámadások nemzetközi jogi értékelésére

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A 2001. szeptember 11-i támadást követően a terrorizmus újra a mindennapjaink részévé vált, így joggal merült fel annak a kérdésnek a kutatása, amely a hagyományos terrorizmus esetleges kibertérre történő átültetését volt hivatott feltárni. Először is abból kell kiindulni, hogy meghatározható-e definíciószerűen maga a kiberterrorizmus. Az első ilyen definíció, Keith Lourdeau-nak, az FBI kibervédelmi részlege korábbi vezetőjének, a meghatározása, amely szerint „a kiberterrorizmus olyan bűncselekmény, amelyet számítógépekkel és telekommunikációs lehetőségekkel úgy hajtanak végre, hogy azok rombolják és/vagy megzavarják a szolgáltatások működését, zavart és bizonytalanságot keltve ezzel a lakosságban. Ezen akciók célja a kormányzat vagy a lakosság erőszakos befolyásolása a szervezet egyéni politikai, társadalmi vagy ideológiai céljai érdekében1.” Dorothy Denning professzor asszony szintén hasonló megfogalmazással élt, aki rögtön 2001. szeptember 11-e után írta: „a kiberterrorizmus számítógép alapú támadást vagy fenyegetést jelent, amelynek célja, hogy megfélemlítsék, vagy kikényszerítsék a kormányok vagy a társadalmak részéről az adott terrorszervezet politikai, vallási, vagy ideológiai céljainak elérését.”2 Az előbbi definíciókból, valamint az elvégzett kutatásaimból számos nyilvánvaló következtetés adódott. Az első ilyen következtetés a terrorszervezetek információtechnológia-használatára vonatkozott, amelynek következtében nagyon jól elkülöníthetőek azok a tevékenységek, amelyek a hagyományos terrorszervezetek információs eszközök használatában és alkalmazásában jelentkeznek.

Leírás
Kulcsszavak
Kibertámadás, Nemzetközi Közjog, Drónok
Forrás