Önellenőrzés

Dátum
2011-04-13T15:14:30Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az önrevízió a jogkövető magatartást folytató adózó számára egy lehetőség arra, hogy a bevallásban elkövetett tévedését korrigálja. Dolgozatomban arra törekszem, hogy részletesen ismertessem ezen jog gyakorlásához kapcsolódó szabályokat és néhány javaslatot tegyek az eredményesebb és gördülékenyebb önellenőrzés lefolytatásához.

Leírás
Kulcsszavak
adózás
Forrás