Fogyatékkal élők a könyvtárban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A szakdolgozatom témája a Fogyatékkal élők a könyvtárban címet viseli, és kiemelt figyelmet fordítok a könyvtárak által nyújtott szolgáltatások hozzáférhetőségének és esélyegyenlőségi törekvéseik bemutatására, illetve az esetleges fejlesztésekre. A dolgozatban megvizsgálom a fogyatékkal élők igényeit és kihívásait a könyvtári környezetben, valamint bemutatom az akadálymentesítés fontosságát és szerepét. Továbbá felvázolom a fogyatékkal élők által preferált nyelvezetet és az inkluzív megközelítések fontosságát is. Bátyám fogyatékkal élése és szüleim egyesülete révén személyesen érintett vagyok e témában. Célom még, hogy felhívjam a figyelmet az esélyegyenlőség előmozdítására, a könyvtári alkalmazottak és felhasználók közötti integráció elősegítésére, valamint olyan projektek és események bemutatása, amelyek során a könyvtárak és civil szervezetek együttműködése kiterjedt a fogyatékkal élők támogatására. Emellett röviden említést teszek olyan lehetőségekre, amelyek a célcsoport könyvtári munkavégzésére vonatkozik.

Leírás
Kulcsszavak
fogyatékkal élő, könyvtár, esélyegyenlőség, akadálymentesítés
Forrás