Óvodaválasztás Hosszúpályiban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban a Hosszúpályiban élő családok óvodaválasztási esélyeit, lehetőségeit kívántam feldolgozni. Mennyire fontos az, hogy a roma gyerekek megfelelő óvodai nevelésben részesüljenek. Sikeres iskolai felkészülésének egy biztos alapot teremtsünk, egy korszerű óvodai program segítségével. Helyi óvodai nevelési program a Luludyasly bar (Virágos kert) létrejöttének célja és feladat.

Leírás
Kulcsszavak
Hosszúpályi, óvodaválasztás, roma gyermekek, óvodai nevelés
Forrás