Kecskeri puszta természetvédelmi terület vízgazdálkodás felesztése

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat a Karcag térségében található Kecskeri puszta természetvédelmi terület vízgazdálkodás fejlesztéséről szól. Ennek keretén belül egy új belvíz, öntözővíz tározásba bevonható terület kialakítását terveztem meg. A terület viszonyait részletesen feltártam és megállapítható, hogy a fejlesztés helyes lenne. Méréseket végeztem a területen majd pedig az új tározóhoz szükséges új csatorna méreteit meghatároztam és térképen is megjelenítettem.A beruházás során érintett különböző elemekre gyakorolt hatásokat SWOT analízis segítségével elemeztem. A szakdolgozatomban egy olyan projekt tervet dolgoztam ki, ami számos pozitív hatással bír, hiszen a fejlesztés hasznos és időszerű lenne a vizsgált területen.

Leírás
Kulcsszavak
belvíz, tározó, Karcag, csatorna
Forrás