Állóképesség fejlesztés eredményességének vizsgálata időkorú nők körében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Bevezetés: Az időskorral együtt jár az általános fizikai állapot, a cardiovascularis és cardiorespiratorikus státusz és az állóképesség romlása. Kutatásunk alapját az időskori állóképesség fejleszthetőségének vizsgálata képezte nők körében. Módszerek: 11 fő időskorú (átlag életkor 67,17±3,02 év) nő körében végeztük az examinatiót, melyből sajnos csupán 6 fő eredménye kerülhetett feldolgozásra (a kritériumok miatt). A fizikai és mozgásszervi állapot, a mellkasmobilitás, az állóképesség és az erő-állóképesség vizsgálatát a tornaprogram előtt és után 1 szubjektív és 9 objektív teszttel végeztük el. Az intervenció 8 héten keresztül, heti 1 alkalommal, 55-60 perc időtartamban zajlott (a kritériumok miatt 6 heti eredményt vizsgálhattunk). Eredmények: A 6 perces séta teszt esetében a megtett távolság átlagértéke 39,17m, 8,03%-os (p=0,043) javulást mutatott. Az Apnoe teszt átlag eredménye 17,95%-ot (p=0,039) javult, ami az állóképességi állapot fejlődésére utal. A YMCA Step teszt esetében további elemzésekre lenne szükség a kiértékelhetőség érdekében. A Borg-skálával meghatározott terheléstolerancia jelentős eltérést nem mutatott. A mellkaskitérés nem mutatott számottevő változást: axillaris vonalban az intervenció előtti átlag érték 3,83±1,57 cm, intervenció után 3,83±0,69 cm volt. A mell vonalában 3,92±1,67 cm átlag érték, 4,00±1,29 cm átlag értékre változott. A X. borda magasságában 4,17±2,41 cm volt, intervenciót követően pedig 4,17±2,11 cm-t mértünk. A fiziológiás értéket közel minden résztvevő, csaknem minden mért magasságban elérte az intervenciót követően. A 30 sec. chair stand teszt kezdeti értéke 11,2±1,33 db-ról (min. 9, max. 13 db) az intervenciót követően 12,4±2,06 db-ra (min. 9, max. 15 db) változott. Az 5 Time Sit to Stand teszt intervenció előtti 10,6±1,36 mp (min. 8, max. 12 mp) értéke az intervenció után 8,9±0,92 mp (min. 8, max. 10 mp) lett, ami nem szignifikáns javulás. A VAS skála a résztvevők a mozgásszervi panaszainak enyhülését mutatta. Következtetés: A szubjektív mozgásszervi panaszok egyértelműen enyhültek, az állóképesség fejlesztés hatékonyságát néhány teszt igazolja, más tesztek pontosabb kiértékeléséhez további elemzésre, és a javulás szignifikanciájának kimutatásához a tornaprogram nagyobb esetszámban hosszabb ideig történő folytatására lenne szükség.

Leírás
Kulcsszavak
állóképesség, időskorú nők, állóképesség fejlesztés
Forrás