A köznevelési intézmény és a tankerületi központ közötti kommunikáció

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A témaválasztásnál fontos szempont volt, hogy az alá-fölérendeltségben működő szervezetek közötti kommunikáció vizsgálata és elemzése révén a megvalósításra, a megvalósítást befolyásoló tényezőkre tehetek megállapításokat, tárhatok fel összefüggéseket. A megváltozott társadalmi közegben hogyan alakul a tankerületi központ és a köznevelési intézmény közötti szervezeti és vezetői kommunikáció. Feltárható, hogy milyen nehézségei, gátló tényezői vannak a normaalkotási folyamatnak. Milyen támogató lépések tehetőek a két szervezet közötti kommunikációs viszony hatékonyabbá tételére. Melyek azok a kommunikációs helyzettípusok, amelyek gyakrabban fordulnak elő, és a megoldásuk nehézséget jelent a vezető részére?

Leírás
Kulcsszavak
pedagógia, tankerület, intézményi kommunikáció
Forrás