Szerződésszegés a polgári jogban

Dátum
2013-02-01T13:57:04Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Amióta az ember képes a szükségleteit meghaladó mennyiségű hasznos dolgot, árut előállítani, megtermelni, azóta létezik a szerződés. Az emberek a szükségleteik kielégítése érdekében kötnek szerződéseket, ezért ha valamilyen körülmény vagy magatartás ezen szükséglet kielégítését korlátozza vagy akadályozza, akkor beszélünk szerződésszegésről. A szerződéses jog egyik legfontosabb alapelve a szerződési szabadság, azaz a felek a szerződés tartalmát szabadon állapítják meg és a szerződés jogi értelemben a felek egyező akaratával jön létre. Miután a felek megállapodtak, azaz létrejött közöttük a szerződés, onnantól kezdve a megállapodásuk az ő egymás közti jogviszonyában törvényerővel hat. A szerződés a legfontosabb kötelemkeletkeztető tényállás, amely alapján az egymásnak mellérendelt személyek közül az egyik (a kötelezett) köteles valamilyen vagyonértékű szolgáltatást teljesíteni a másik félnek (a jogosultnak). A szerződés legfontosabb alappillére a teljesítés, ezért a jog kötelessége, hogy azt biztosítsa vagyoni szankciókkal.

Leírás
Kulcsszavak
szerződésszegés
Forrás