A korszerű hulladékgazdálkodás lehetőségeinek bemutatása a nyíregyházi Térségi Hulladékgazdálkodási Kft. működésén keresztül

Dátum
2014-06-01T17:00:21Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az emberek születésüktől kezdve fogyasztók, ezáltal hulladéktermelők is. A nem megfelelő hulladék elhelyezés nem csak az egészségre van káros hatással, hanem a környezetre is. A szakszerű hulladékkezelés az egészségünk szempontjából és gazdasági szempontból is igen fontos tevékenység. A magyar jogalkotásban a 2000. évi XLIII. számú törvény óta létezik hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendelkezés. Ez a törvény az Európai Unió által meghatározott irányelveknek és a magyarországi szabályoknak lett az ötvözete. Az új hulladéktörvény, mely 2013. január 1-jétől lépett életbe, sokkal átfogóbb képet ad a hulladékkal kapcsolatos fogalmi rendszerről, valamint a fogyasztók és a gyártók feladatairól. Mint minden országban, így hazánkban is számtalan módja létezik a hulladék gyűjtésének, ártalmatlanításának és hasznosításának. A gyűjtési módszerek között megkülönböztetünk zsákosat, gyűjtőszigeteset és kommunális hulladékok háztartásokban való gyűjtését; az ártalmatlanítási módok között a deponálást, az égetést, valamint a hasznosításon belül komposztálást, újrahasznosítást említhetjük elsősorban. Hazánkban 2007 óta a települési szilárd hulladék mennyisége fokozatos csökkenést mutat, ami leginkább az emberek anyagi helyzetével hozható kapcsolatba. Még mindig a lerakás számít a leginkább alkalmazott hulladékkezelési eljárásnak, ugyanakkor a korszerű hulladékkezelési tevékenységek előretörése utóbbi években egyre jelentősebb itthon is. Az általam elemzett adatok jelentős hasonlóságot mutatnak az országos trenddel, melyek alapján elmondható, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2007 óta csökkent a lakosság által termelt szilárd hulladékok mennyisége, ugyanakkor ennek a hulladékmennyiségnek a nagy részét lerakással ártalmatlanítják a mai napig. Persze számos szeméttelepen megvalósul a szelektíven gyűjtött hulladék fajták újrahasznosítása a válogatást követően, ami szép eredmény, ha a megye pénzügyi helyzetét vesszük alapul. A nyíregyházi Térségi Hulladékgazdálkodási Kft. 46 éve működik és szerkezetének átalakulása óta fő feladata a hulladékok korszerű gyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása és újrahasznosítása. Az üzemben jól képzett szakembergárda foglalkozik ezeknek a tevékenységeknek az elvégzésével, felügyeletével és irányításával. 2007-2010 közötti időszakban mintegy 140 ezer tonna hulladék került a telepre évente, ami 2011-ben és 2012-ben ennek az összegnek csak közel a fele volt. Összesen a hat év során megközelítőleg 700 ezer tonna hulladék került befogadásra a nyíregyházi Hulladékgazdálkodási Kft.-ben. A vizsgált periódusban a települési hulladék mennyisége volt a legtöbb a beérkezett hulladékfajták közül (~254 ezer tonna), a legkevesebb a gumi alapanyagúakból (~62 ezer tonna) származott. Továbbá, figyelemreméltó megoszlásokat mutatott az inert, a zöld- és a papírhulladékok évenkénti mennyisége. Az inert és papírhulladékok súlya az évtized forduló előtti években igen hasonló volt, majd 2010-2012-re jelentős visszaesést mutatott beérkezett tömegük. A zöldhulladékok mennyiségének alakulása ellenkező tendenciát tükröz a fenti hulladékfajtákkal szemben, hiszen 2007 és 2012 között 5-7 ezer tonnáról mintegy 10-13 ezer tonnára emelkedett az értékük. A veszélyes-, az üveg-, az ipari- és műanyag hulladékok évenkénti alakulása nem változott számottevően 2007-2012 között. Az alkalmazott hulladékkezelési módok közül a válogatás-anyagában hasznosítás a legnagyobb mértékben alkalmazott technológia Nyíregyházán, az újrahasznosítható anyagok mennyiségét tekintve közel 358,3 ezer tonnát adott át a telep további feldolgozásra 2007-2012 között. A második leggyakrabban alkalmazott kezelési forma a deponálás volt, mely révén több mint 288 ezer tonna szemetet helyeztek el véglegesen a vizsgált időszakban. Örvendetes módon megállapítható, hogy a komposztálással történő hulladékfeldolgozás mértéke folyamatos emelkedést mutatatott az elmúlt évek során (2007: 5124 tonna, 2010: 5954 tonna, 2012: 13,6 ezer tonna), míg a veszélyes hulladékok ideiglenes tárolása elenyésző mértékű a fenti módszerekhez viszonyítva. Összességében megállapítható, hogy a nyíregyházi Térségi Hulladékgazdálkodási Kft. a hatályban lévő rendelkezéseknek megfelelően működik, azonban kisebb változtatásokra, korszerűsítésekre az idő múlásával szükség lesz. Jelenleg az általuk használt technikák modernek, biztonságosnak mondhatóak, a telep működése nagyban hozzájárul a környezet terhelésének, a hulladékok illegális elhelyezésének visszaszorításához.

Leírás
Kulcsszavak
hulladékgazdálkodás, szemét
Forrás