Az euróövezeti csatlakozás kihívásai Magyarország számára

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom első részében röviden szólok magáról az Európai Unióról, arról, hogy milyen történelmi körülmények hatására jött létre, továbbá, hogy milyen fontosabb események történtek azóta (pl. újabb országok csatlakozása, a közös piactól a monetáris unió kialakulásáig stb.). Ezt követően felsorolom a legfontosabb intézményeit, röviden jellemezve őket, és bővebben kitérek a Gazdasági és Monetáris Unióra, valamint létrejöttének fontosságára. Hiszen ez az intézmény határozza meg és ellenőrzi az országok gazdasági helyzetét az euró bevezetése előtt és utána is. Külön fejezetben térek ki az euró előnyeire más országok „tapasztalatai” és elemzései alapján. Részletesebben bemutatom három ország: Észtország, Szlovákia és Szlovénia stratégiáját az euró bevezetéséhez, és tapasztalataikat az euró bevezetését követően. A hátrányokat is szeretném kiemelni, az utóbbi években lefolyt euróválság bemutatásával és hatásaival a tagországokra, valamint az Unió intézményére. Fontosnak tartom kiemelni Magyarország szerencsés helyzetét az euróválság időszakában, hiszen a nem euróövezeti országokat kevésbé sújtotta a válság, ellentétben Görögországgal vagy Spanyolországgal. A befejező részben tanulmányok és elemzések segítségével szeretném bemutatni, hogy Magyarországnak milyen kilátásai voltak és vannak az euró bevezetéséhez. Ezen kívül az euróövezeti tagországok eseteiből kiindulva igyekszem ajánlásokat tenni hazánk számára. Ezt követően következtetések levonásával összefoglalom a dolgozatban leírtakat.

Leírás
Kulcsszavak
euróövezet, euróválság, euró bevezetése
Forrás