Gyökértömés eltávolítására alkalmazott oldószerek

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az endodonciai újrakezelések alkalmával a guttapercha és a sealer maradéktalan eltávolítása a gyökércsatornából, és annak faláról, kulcsfontosságú lépés.A diplomamunka a fogorvosi gyakorlatban leggyakrabban alkalmazott oldószereket veszi sorra. Felhívja a figyelmet az oldószerek használatának kockázataira, valamint alkalmazásuk kapcsán felmerülő veszélyekre. Továbbá megmutat jövőbeli lehetőségeket és új technikákat a gyökértömések eltávolítására.

Leírás
Kulcsszavak
gyökértömés, oldószer, endodoncia
Forrás