Vizualitás új formája az oktatásban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Tanári szakdolgozatomban az összefüggő egyféléves szakmai gyakorlatom alatt szerzett tapasztalataimat, meglátásaimat és javaslataimat kívánom vizsgálódás tárgyává tenni, illetve a figyelem fókuszába helyezni, mely főként a történelemórák, illetve kiegészítve a magyar nyelvtanórák és irodalomórák témaköréhez illeszkedik a szemléltetés előtérbe helyezésével. Dolgozatom alapvetően módszertani jellegű, amely elsősorban a változatos szemléltetési módok/módszerek közül, kiemelten a vizuális szemléltetés jelentőségére helyezi a hangsúlyt a történelemórákon és irodalomórákon. Munkám célja, hogy felhívjam a figyelmet korunk társadalmának, és elsősorban általános iskolás és középiskolás tanulóinak digitális kompetenciájának dinamikus fejlődésére, mely következtében az oktatásban a pedagógusoknak is fel kell venni a versenyt az új, modern technológiák, IKT eszközök, információs – kommunikációs technológiák alkalmazásával, a vizualitás új formájának és lehetőségeinek megismerésével. Írásom második meghatározó egységében az audiovizuális szemléltetésen belül, a filmek kiemelkedő tanító, tájékoztató és gondolatformáló szerepét kívánom bemutatni Markus Zusak A könyvtolvaj című munkáján keresztül, melyről nagysikerű filmes adaptáció készült.

Leírás
Kulcsszavak
vizualitás, oktatás, érzékszervek, vizuális szemléltetés, audiovizuális szemléltetés, kulcskompetenciák, eszközök, képek, IKT eszközök, info - kommunikációs technológiák, film, szófelhő, gondolattérkép, kvíz, Prezi, A könyvtolvaj, internet
Forrás