A polgári állam kialakulása az angol polgári forradalom eseményeinek tükrében

Dátum
2014-04-16T14:25:55Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban megpróbáltam összefoglalni az angol polgári forradalomnak az állami kormányzatra gyakorolt hatását.A történelmi eseményeken keresztül igyekeztem bemutatni ezt a folyamatot közben némileg plasztikusabban ábrázolva közben Oliver Cromwell, I. Stuart Károly és George Monch tábornok szerepét az eseményekben. Ezeken túl igyekeztem összehasonlítani John Locke liberális és Sir Robert Filmer patriarchalista elméletét.Összegzésemben kitértem Hans Kelsen és Karl Schmitt elméleteire a demokrácia lényegét illetően. Végül igyekeztem árnyalt véleményt adni a polgári egyenlőség eszméjéről.

Leírás
Kulcsszavak
angol, forradalom, Jogtörténet, Jogbölcselet
Forrás