Nevelési problémák kisgyermekkorban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom célja a nevelési problémák vizsgálata kisgyermekkorban. A gyermeknevelés mindig is foglalkoztatott, így nagy érdeklődéssel olvastam a témával kapcsolatos szakirodalmakat. Szerintem a legfontosabb az életben a gyermeknevelés, mert az egész életükre nagy hatást gyakorol, hogy milyen nevelésben részesülnek, milyen környezetben, milyen családi háttérben nőnek fel, illetve, hogy milyen nevelési stílussal neveljük őket. Ezzel meghatározzuk a gyermekek későbbi életét, gondolkodását és, hogy milyen szemmel látják majd a világot. Ezáltal nagyban befolyásolhatjuk a jövő generációját. Dolgozatomban a kisgyermekek nevelési problémáinak részletes vizsgálatára vállalkozom. Véleményem szerint a bölcsődékben megjelenő a magatartásbeli gondok összefüggésben állnak különféle szociális tényezőkkel.

Leírás
Kulcsszavak
bölcsődei nevelés, bölcsődéskorú gyermek, magatartási nehézségek
Forrás