Kezességvállalás a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. működésén keresztül

Dátum
2009-09-07T11:59:48Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Diplomadolgozatomban először a kis-és középvállalkozások helyzetét tárom fel részletesebben, meghatározva törvényi definíciójukat, bemutatva finanszírozási jellemzőiket. Ezt követően vizsgálom a garanciarendszereket, kitérve a nemzetközi viszonyokra is, majd kiemelt figyelmet szánva a Hitelgarancia Rt. tevékenységének. Bemutatom a hazai rendszer fejlődését, valamint a kis- és középvállalkozások helyzetének alakulását a múltból egészen napjainkig. Emellett kitekintést teszek a jövőre is, mely a rendszer hatékonyabb működése érdekében megfogalmazott célokat, elképzeléseket takarja. Dolgozatomban rámutatok a különböző hiányosságokra, a kis- és középvállalkozásokat érintő legfontosabb problémákra és olyan javaslatokat teszek, amelyek sokkal jobban segíthetik a vállalkozásokat a hitelhez jutás területén, vagy éppen gondjaik megoldásában és elősegítik a garanciarendszer fejlődését is.

Leírás
Kulcsszavak
kis-és középvállalkozások, finanszírozás, garanciarendszerek, kezességvállalás, Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
Forrás