A prezidenciális és a parlamentáris kormányforma összehasonlító elemzése az Egyesült Államok és Nagy-Britannia pédáján.

Dátum
2013-03-26T11:50:19Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban szeretném bemutatni a parlamentáris és a prezidenciális kormányformák működését, történelmi kialakulását, sajátosságaikat és jellegzetességeiket. A parlamentáris és a prezidenciális kormányformának is több megjelenési formája létezik, én a parlamentarizmust Nagy Britanniában kialakult megjelenési formáján, a prezidencializmust pedig az Amerikai Egyesült Államok példáján keresztül szeretném bemutatni. A kormányzás fogalmától a kormányzati rendszerek bemutatásán át jutunk el a Westminster-modell ismertetéséig, és az amerikai "elnöki" rendszer elemzéséig. A két kormányzati rendszer részletes elemzésén túl a rendszereket összehasonlítom egymással, és azt is vizsgálom, hogy hatással vannak-e egymásra.

Leírás
Kulcsszavak
Parlamentarizmus, Prezidencializmus, Kormányforma, Egyesült Államok, Nagy Birtannia, Westminster-modell
Forrás