A feszültségfüggő proton csatorna (Hv1) triptofán mutánsainak létrehozása Overlapping mutagenezissel

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A Hv1 feszültségfüggő proton csatorna szerkezeti és funkcióbeli vizsgálatához szükségesek az általunk létrehozott triptofán mutánsok, melyet Overlapping mutagenezissel hoztunk létre. A mutagenzis célja, hogy a számunkra zavaró hisztidineket, triptofánra mutáljuk, így VCF technika segítségével lehetőség nyílik az ioncsatorna S4 szegmensének relaítv mozgásának megismerésére. A csatorna S1-S2 közötti hurokba a 179-es pozíció hisztidinjét triptofánra mutáltuk, majd az Afrikai karmosbéka oocytáiba injektálás után kifejeződésre került. A mutációt Overlapping mutagenezissel hoztuk létre. A már mutációt tartalmazó DNS-ünket, illetve a vektro DNS-t emésztjük restrikciós enzimekkel, majd a mutáns DNS, mint inzert ligálásra került a vektroba. Ezen ligált terméket E.coli sejtekbe transzformáljuk hősokk segíségével. Majd a belőlük kinyert plazmid DNS-ről szekvenálás után kiderül, hogy tartalmazza -e a kívánt mutációt.Amennyiben igen, a további munkáltok a DNS linearizálásával, majd RNS-revaló átírásával valósul meg.

Leírás
Kulcsszavak
ioncsatorna, Hv1, feszültségfüggő, overlapping mutagenezis, VCF
Forrás