Devianciák a társadalomban: Bűnőzési statisztikák elemzése

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban a deviáns viselkedési formák különféle megjelenéseit tekintem át, napjaink problémáira koncentrálva. Elemzéseim során különösen a gyermek- és fiatalkorúak, valamint a leggyakrabban előforduló deviancia és bűncselekmény típusok főbb jellemzői emelem ki.

Elsőként áttekintem a devianciák különböző típusait, többek között az alkohol-, és drogfogyasztást, az öngyilkosságot, prostitúciót, kitérve a prekriminális cselekményekre is.

Ezt követően foglalkozom a különféle bűncselekmény típusokkal. Elsőként kell megemlíteni a vagyon elleni deliktumokat, hiszen ezek a leggyakoribb bűncselekmények minden korosztályban. Ezen kívül áttekintem az erőszakos bűncselekményekre vonatkozó adatokat.

Mint már említettem, fő érdeklődési területem a gyermek- és fiatalkorúak helyzete, kutatásaim kiterjednek nemcsak az általuk megvalósított kriminális magatartásokra, hanem arra is, hogy mikor jelennek meg a kiskorúak áldozatokként.

Leírás
Kulcsszavak
deviancia,társadalom,bűnőzés,fiatalkorúak
Forrás