A polgári jog tulajdonvédelmi eszközei

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A tulajdon védelmét a jogrend két irányban is biztosítja, és ennek megfelelően kell különbséget tennünk a tulajdonnak az állammal szemben és a magánjogi jogalanyokkal szemben biztosított védelméről. A tulajdonvédelem e két irányának megértése gyökeresen eltérő megközelítést igényel. A tulajdonnak az állammal szembeni védelmét az alkotmányos tulajdonvédelem és a tulajdonnak, mint emberi jognak a védelme biztosítja, míg a tulajdonnak a magánjogi jogalanyokkal szembeni védelme elsősorban a polgári jogi szabályozás feladata.

Dolgozatomban - a terjedelmi korlátokra is tekintettel – a tulajdonjog védelmének kizárólag a polgárjogi eszközeit veszem részletesen sorba, azonban szakdolgozatom bevezető részében rövid kitekintést teszek a tulajdon alkotmányjogi védelme kapcsán.

A tulajdonjog megsértése, a tulajdonos zavarása jogai gyakorlásában nem akadályozható meg pusztán e jogok jogszabályi rögzítésével, biztosítani kell megfelelő, hatékony eszközöket arra, hogy a tulajdonos esetleges jogsértés esetén tulajdoni igényét érvényesíthesse. Tulajdoni igényen azt a helyzetet értjük, ami a tulajdonjog megsértése következtében előáll. E tulajdoni igények nem évülnek el, vagyis korlátlan ideig érvényesíthetők, önmagában az időmúlás az igényérvényesítés lehetőségét nem szünteti meg. Ha azonban az időmúláshoz egyéb tények is kapcsolódnak, bekövetkezhet a tulajdonjog elbirtoklás útján való megszűnése. Az abszolút szerkezetű tulajdoni jogviszonnyal szemben a tulajdoni igény relatív, hiszen kizárólag a jogsértő személlyel szemben alkalmazhatja a tulajdonos a tulajdonjog védelmére szolgáló eszközöket.

Leírás
Kulcsszavak
tulajdonvédelem, tulajdonvédelmi eszközök
Forrás