Őr Község Önkormányzatának gazdálkodása 2003-2006 között

Dátum
2009-03-25T12:26:16Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatomban Őr község gazdálkodását vizsgáltam. Ez egy 1500 fős kistelepülés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Dolgozatomban bemutatom, hogy az önkormányzatok milyen szerepet töltenek be az államháztartás rendszerében, milyen források állnak az önkormányzatok rendelkezésére, a forrásokat milyen feladatok ellátására használják fel. Az éves beszámolóiban szereplő mérlegadatok elemeztem, gazdálkodását ismertetem a bevételek és kiadások összegeinek elemzése alapján, 2003-2006-ban megvalósult beruházások bemutatom, és feltárom a település fejlődési lehetőségeit.

Leírás
Kulcsszavak
önkormányzat, gazdálkodás, mérlegelemzés, bevétel-kiadás
Forrás