A matematikatanítás magyar nyelvű irodalmának ibliometriai vizsgálata

Dátum
2007-02-19T10:26:13Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban a matematikatanítás magyar nyelvű irodalmából a folyóiratokban megjelent cikkeket vizsgálom bibliometriai módszerekkel. Magyar nyelvű irodalomról lévén szó, a hazai cikkekhez szlovákiai és romániai szakfolyóiratok cikkeit is hozzávettem. Az általam feldolgozott időszak 1989. január 1-től napjainkig (2003. június 30-ig) tart. Ez az az időszak, amikor a matematika tanításában újabb és újabb módszerek jelennek meg, új módszertani folyóiratok indulnak, a társadalom érdeklődése is megnő a tanítási módszerek iránt. A témához tartozó cikkek megkereséséhez felhasználtam az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum számítógépes katalógusát, amelyben megtalálható az említett időszak hazai matematika-módszertani szakirodalmának feldolgozása. Munkám célja az, hogy megmutassak néhány általánosítható jelenséget, irányt, amelyek a gyűjtött adatok alapján igazolhatók. Ezek a következők:

  1. Kevés a rendszeresen publikáló hazai szerző (a cikkek jelentős részét ugyanaz a néhény szerző írja)
  2. Sok az önhivatkozás ( a szerzők nagy része rendszeresen hivatkozik saját előző cikkeire – és főleg azokra)
  3. Kevés olyan folyóiratcikk van, amelyre többen hivatkoznak
  4. Van néhény „alapmű” – olyan könyvek, amelyekre sokan hivatkoznak
  5. A folyóiratcikkekre való hivatkozás kevesebb, mint a könyvre való hivatkozás
  6. Elég sokan, és elég sokat hivatkoznak a hazai szerzők idegen nyelvű könyvekre, cikkekre
  7. A külföldön magyar nyelven publikáló szerzők sok hazai cikkre, könyvre hivatkoznak
Leírás
Kulcsszavak
adatbázis, bibliometria, matematikatanítás
Forrás