A PAF antifungális fehérje szerkezete és hőmérsékleti kitekeredése

Dátum
2011-05-09T10:45:22Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A korábbi asszignációtól függetlenül, heteronukleáris módszerrel meghatároztam a PAF főlánc 1H-15N-13Ca,b,CO jelhozzárendelését. A 15N-HSQC alapján a szekvenciális jelhozzárendelés összhangban van a korábbiakkal; eltérések a ciszteinek Ca asszignálásában mutatkoztak, ami az új szerkezet számolásában a diszulfid híd feltérképezésében hozhat új eredményt. A szén asszignálás lehetővé teszi a H-hidak detektálását, többféle csatolási állandó meghatározását, továbbá maradék dipoláris csatolások (RDC) mérését orientált közegben. Ezáltal a szerkezet további pontosítására nyílik lehetőség. Megállapítható, hogy a hideg és meleg hatására történő fehérje kitekeredés NMR-rel aminosav-maradékonként követhető. Az egyszerű kétállapotú modell csak a nem konzervatív hurok régiók egyes pozícióiban alkalmazható. A másodlagos szerkezettel rendelkező régiókban legalább egy közbenső állapottal is kell számolni a kitekeredésnél. A maximális stabilitású állapotok megfelelő hőmérsékletei eltérnek a fehérje hurok és b-szálas régióiban (285 és 300K). A hideg denaturálódás „szinkronban” történik, a meleg denaturálódás olvadáspontja magasabban van a másodlagos szerkezettel rendelkező részeken.

Leírás
Kulcsszavak
NMR, antifungális, antimikrobiális, szerkezet, fehérje, hármas rezonancia, asszignáció, unfolding, folding
Forrás