Az oldalláncban szulfonamid csoportot tartalmazó DOTA ligandum alkáliföldfém(II)-, átmenetifém(II)- és lantanida(III)-ionokkal kialakuló komplexeinek egyensúlyi, kinetikai és szerkezeti sajátságai

Dátum
2011-11-24T12:41:27Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A Debreceni Egyetem Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékén 30 éve folynak kutatások a Ln3+-ionok poliamino-polikarboxilát ligandumokkal képzett komplexeinek egyensúlyi, kinetikai, relaxációs és szerkezeti sajátságainak tanulmányozására. A vizsgálatok elsősorban a Ln3+-komplexek diagnosztikai vizsgálatokban és terápiás kezelésekben való felhasználhatóságuk koordinációs kémiai hátterére terjedtek ki. A Ln3+-poliamino-polikarboxilát és –polifoszfonát komplexek fizikai-kémiai sajátságainak és koordinációs viszonyainak tanulmányozása a gyakorlati felhasználás mellett lehetőséget nyújthat a fém-ligandum kölcsönhatással és annak a Ln3+-ion és a ligandum tulajdonságainak a függvényében történő változásával kapcsolatos ismereteink bővítésére. Munkám az említett területekhez kapcsolódik.

Leírás
Kulcsszavak
Szulfonamid csoport, komplex
Forrás