Módszerfejlesztés aminoglikozid típusú gyógyszerhatóanyag nagynyomású folyadékkromatográfiás vizsgálatához

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Diplomamunkám során, egy újszerű, speciális kolonnára fejlesztett nagynyomású folyadékkromatográfiás műszeres analitikai módszert dolgoztam ki egy fermentációs úton előállított antibiotikum és hét azonosított szennyezőjének elválasztására, származékképzés nélküli direkt módon történő detektálással, elpárologtatáson alapuló fényszórást mérő detektor (ELSD) segítségével.

Leírás
Kulcsszavak
módszerfejlesztés, HPLC, aminoglikozid
Forrás