SOD-enzimet modellező peptidek szintézise és réz komplexeinek vizsgálata

Dátum
2012-05-04T07:16:16Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Munkám során SOD-enzimet modellező HisGli2His és HisVal2His nem védett aminosav származékokat állítottam elő szilárd fázisú peptidszintézissel. Továbbiakban ezen peptidek Cu(II)-vel alkotott komplexeit vizsgáltam.A pH-potenciometriás mérések kiértékelése alapján megállapítható, hogy mindkét peptid esetén CuLH, CuL, CuLH–1, CuLH–2 és CuLH–3 összetételű komplexek keletkeznek. A HisGli2His ligandum esetén ezek mellett többmagvú komplexek is (Cu3L2H–4 és Cu3L2H–6) kimutathatóak.A fotometriás és CD-spektroszkópiás mérések alátámasztják a feltételezett szerkezetű komplexek szerkezetét.

Leírás
Kulcsszavak
szuperoxid-dizmutáz, rézkomplexek
Forrás