Magyarország és az Európai Unió munkaerőpiacának elemzése különös tekintettel a fiatalok helyzetére

Dátum
2009-10-05T07:19:41Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban a Magyarországot és az Európai Uniót jellemző munkaerő-piaci folyama-tokat, illetve az arra ható tényezőket vizsgálom, különös tekintettel a fiatalok helyzetére vo-natkozóan. Az első fejezetben a munkaerőpiac fogalomrendszerét mutatom be. A másodikban az Európai Unió foglalkoztatási helyzetével és annak növelésének lehetőségeivel foglalko-zom, majd a harmadik fejezetben megvizsgálom a Magyarországon végbemenő munkaerő-piaci tendenciákat, valamint a munkanélküliség kezelésének formáit. Az elemzés végrehajtásához különféle statisztikai számításokat végeztem: megoszlási és ösz-szehasonlító viszonyszámokat, lineáris és mozgóátlagolású trendet, valamint a szezonhatást mérő szezonindexet. A vizsgálat alapját szolgáló adatok főként a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) és az Eurostat adatbázisából származnak. Ezen kívül felhasználtam még az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) nyilvántartásának adatait, valamint különféle kiadványok adatbázisát is.

Leírás
Kulcsszavak
munkaerőpiac, Európai Unio
Forrás