Kísérlet az Európai Unió regionális politikájának kritikai vizsgálatára

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat célja a kevésbé fejlett uniós tagállamok számára rendkívül fontos az Európai Unió regionális politikájának kritikai elemzése. Annak a vizsgálata, hogy a megfogalmazott célokkal – területi kiegyenlítés, felzárkóztatás, gazdasági-társadalmi fejlesztés, munkahely-teremtés és a fenntartható fejlődés biztosítása – mekkora összhangban áll a ma alkalmazott támogatási modell. Ezt vizsgálva végig veszem az uniós regionális politika kialakulásának folyamatát és a regionális politika hatékonysága körüli vitákat. A felvetődő vitás kérdésekre statisztikai módszerek segítségével próbáltam meg válaszokat keresni, ehhez egy összetett szempont-rendszer alapján kiválasztottam öt régiót, amelyek különböző csatlakozási körökből származnak és földrajzilag is különbözőek. A vizsgálatok igazolták azt, hogy a regionális politika változtatásra szorul. Arra jutottam, hogy a változtatás legjobb útja az, ha a regionális politikára szánt forrásokat az eddigiektől eltérően visszatérítendő támogatás formájában bocsátják a tagállamok és azok érintett régiói rendelkezésére. Ezzel elérhető, hogy a forrásokkal felelősebben bánjanak a régiók (és a tagállamok) és így hatékonyabban járuljanak hozzá a területi felzárkózáshoz.

Leírás
Kulcsszavak
Európai Unió, regionális politika, Kohéziós Alap
Forrás