Humanitárius intervenció Koszovóban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom célja a humanitárius intervenciót vizsgálni Koszovóban, amelyet a NATO 1999-ben hajtott végre a jugoszláv kormány etnikai tisztogatásai és erőszakos fellépései miatt. A dolgozatomban megvizsgáltam a beavatkozás jogszerűségét az akkoriban, és a jelenleg elfogadott nemzetközi jogi környezetben. A dolgozat bemutatja a beavatkozás indokait és céljait, a NATO tagállamainak és az Egyesült Államoknak a részvételét, valamint az akció hatásait a térségre és a polgári lakosságra. Emellett a dolgozat kitér az etikai és jogi kérdésekre, amelyeket a beavatkozás körüli vita felvetett. Az eredmények azt mutatják, hogy a beavatkozás nagy hatással volt a térségre és a polgári lakosságra, azonban a beavatkozás jogi és etikai vonatkozásai továbbra is viták tárgyát képezik. Továbbá bemutatásra kerül Magyarország és a Magyar Honvédség szerepvállalása a koszovói műveletekben a kezdetektől napjainkig. Valamit a helyzet kezelésére létrehozott szervezetek bemutatásra kerülnek úgymint az UNMIK, EULEX és KFOR.

Leírás
Kulcsszavak
humanitárius, intervenció, Koszovó
Forrás