30 éves a szolnoki Hild Viktor Városi Könyvtár

Dátum
2006-07-28T09:14:17Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Kezdő kutatóknak hasznos, ha olyan témát választanak, ami különösen érdekli őket, ami kapcsolatban áll mindennapi tevékenységükkel, beosztásukkal, feladatukkal. A dolgozat témája a szolnoki Hild Viktor Városi Könyvtár története, földrajzi közege, a könyvtár létrejöttének körülményei, történelmi múltja, névadóválasztása. Célom a könyvtár művelődéstörténeti értékeinek feltárása, a hézagpótló szerepvállalás.

Munkám során igyekeztem eredeti forrásokra támaszkodni, az adatok hitelességét megőrizni. A források között szerepel egy régebbi szakdolgozat a könyvtárról, mely szintén hiteles dokumentumokra támaszkodott; valamint korábbi helytörténeti feldolgozások, ezen kívül a szakma kiválóságainak témámhoz kapcsolódó írásai, cikkei. A dolgozat jeles dátumoknak is emléket állít, ugyanis a könyvtár, ahol dolgozom, kettős évfordulót tudhat maga mögött. Szolnok város könyvtáralapítása 70 évvel ezelőtt (1934-ben), míg a Városi Központi Könyvtár létrejötte 30 esztendeje (1973-ban) történt. A jubileumi évfordulók alkalmat adnak arra, hogy az intézményt a figyelem középpontjába helyezzük, összegezzük a múltat és előrevetítsük a jövőt.

Leírás
Kulcsszavak
könyvtártörténet, népkönyvtárak, Hild Viktor, Szolnok
Forrás