A homoszexualitás társadalmi megítélése

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Kutatásom során interjús technikával gyűjtöttem adatokat. Interjúalanyaim kiválasztása hólabdamódszerrel történt. Interjúimat két célcsoporttal készítettem. Az egyik a 18 és 35 éves kor közötti nagyvárosban élő homoszexuális férfiak, a másik csoportba pedig a Római katolikus, Református és a HIT Gyülekezete vallás hívei tartoztak. Vizsgálatom a homoszexualitás megítélésének intézményes fejlődésére irányult. Igyekeztem képet kapni arról, hogyan változott a homoszexualitás intézményes megítélése, és hogyan tudott megtapadni egyes intézményekben, például az egyházakban, illetve a hétköznapokban a kirekesztő magatartás. Emellett homoszexuális interjúalanyaim segítségével betekintést nyerhettem a homoszexualitás megélésének bizonyos aspektusaiba. Olyan kérdéseket jártam körül, mint például hogy hogyan tudatosult a másság, hogyan élte ezt meg az adott személy. Ha vállalja mások előtt identitását, akkor miért döntött így, hogyan zajlott az előbújás folyamata. Ha nem tette, akkor miért nem, mi az, ami gátat szab ennek. Mindemellett vallásos személyekkel készült interjúk és homoszexuális személyekkel készített interjúk alapján a vallás és a homoszexualitás kapcsolatát, összeegyeztethetőségét vizsgáltam.

Leírás
Kulcsszavak
Homoszexualitás, meleg, diszkrimináció, előítélet, sztereotípia, vallás, egyház
Forrás