A pénzügyi piac globalizációja és a pénzügyi rendszer szabályozásának lépései

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom megírásához a tanulmányaimhoz szorosan kapcsolódó témát választottam, a magyar pénzügyi intézmény- és árfolyamrendszer kialakulásának bemutatását és azok változásait a nagyobb gazdasági hatásokra. Az elmúlt néhány évtizedben több nagy gazdasági változás is történt hazánkban. A két legnagyobb hatás a rendszerváltás és a hazánkban 2008-ban kibontakozó pénzügyi és gazdasági válság volt. Célom rávilágítani, hogy a pénzügyi rendszer milyen mértékben fejlődött és milyen irányba haladt az elmúlt évtizedekben. Dolgozatom a magyarországi pénzügyi rendszert érintő főbb gazdasági változások ismertetésére és az árfolyamrendszer bemutatására épül.Szakdolgozatomba keres a választ a rendszerváltás okozta problémák és a válság kapcsolatára, így mind a rendszerváltás, mind a válság tekintetében ismertetem a kormány által hozott gazdaságpolitikai intézkedéseket.

Leírás
Kulcsszavak
Magyarország, árfolyam-politika, pénzügy
Forrás