Az aranysakál (Canis aureus Linnaeus, 1758) a Dél-Dunántúlon, különös tekintettel a Sellyei „Szarvas” Vadásztársaság vonatkozásában

Dátum
2007-10-01T12:16:40Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat elkészítésével elsődlegesen az volt a célom, hogy kihasználjam azt a lehetőséget, hogy az aranysakál hazai elterjedésének középpontjában gazdálkodó Sellyei „Szarvas” Vadásztársaságban vadászom. Úgy gondoltam, hogy így lehetőségem nyílik olyan közvetlen terepi megfigyeléseken alapuló tapasztalatok összegyűjtésére, amelyek gazdagíthatják a fajról eddig rendelkezésre álló kutatási eredményeket, vizsgálatokat. Megkíséreltem a faj természetvédelmi vonatkozású szakanyagait is rendszerezni, de a témával önállóan foglalkozó munkát nem találtam, csak egyes részeredményeket gyűjtöttem csokorba.

Meghatároztam, hogy a dolgozat elkészítéséhez megvizsgálom a teríték- és állománybecslési adatok alapján az őz- és róka állomány változását az aranysakál megjelenése óta eltelt több mint egy évtizedben, összegyűjtöm a terület hivatásos vadászainak nagyszámú terepi tapasztalatát a fajjal kapcsolatban, valamint a területileg illetékes természetvédelmi szakember véleményét is kikérem az aranysakál esetleges természetvédelmi károkozását illetően. Ezeket az adatokat pedig kiegészítem a saját megfigyeléseimmel, tapasztalataimmal.

Leírás
Kulcsszavak
Vadásztársaság, Vadgazdálkodás, aranysakál
Forrás