Mentalizációs igény az önmonitorozási képesség és a kontrollhely fényében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom célja, hogy bemutassa a mentalizáció témakörét, a mentalizációs képesség és a mentalizációra irányuló igény megkülönböztetésével.Feladatom,hogy rávilágítsak arra, hogy a mentalizációs igény hogyan kapcsolódik egyéb tulajdonságainkkal, személyiségjellemzőinkkel, nevezetesen az önmonitorozással és a kontrollhellyel.Célom, hogy feltárjam, hogy a mentalizációra irányuló szükségletet miként befolyásolják az egyén társas interakciói, valamint az, hogy mennyire igyekszik mások szemében jó benyomást kelteni. Érdeklődéssel vizsgálom továbbá, hogy a kontroll helye, azaz, hogy a viselkedés és az azt követő megerősítés közt milyen kapcsolat létezik, befolyásolja-e a mentalizációra irányuló motivációt. Mennyiben térnek el mentalizációs igény szempontjából az inkább belső kontroll attitűddel rendelkező személyek azoktól, akik külső kontroll irányultságúak? Továbbá, rávilágítok tanulmányomban a nemi különbségekre is (ha esetleg létezik különbség) a mentalizációs igény, az önmonitorozás és a kontrollhely összefüggéseiben.

Leírás
Kulcsszavak
mentalizációs igény, önmonitorozás, kontrollhely
Forrás