A szorongás és a családi megküzdési módok összefüggései az Olson-féle cirkumplex modell alapján a pandémiás időszakban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A koronavírusjárvány ötödik hullámának lecsengésekor azt vizsgáltam, milyen hatással volt és van a családokra. Vannak-e olyan családtípusok, amelyek jobban, és vannak-e olyanok, amelyek rosszabbul küzdöttek meg a járvány következményeivel. Leírható-e a járvánnyal való megküzdés képessége a családterápiában használt modellekkel? A jobban kommunikáló vagy az elégedett családok sikeresebbek-e a megküzdésben? Szakdolgozatomban azt vizsgáltam, hogy egy nem reprezentatív mintán mindebből mi mutatható ki, mi az, ami nem teljesül és miért?

Leírás
Kulcsszavak
Család, szorongás, pandémia, körkörös, elégedettség, kiegyensúlyozott, kiegyensúlyozatlan
Forrás