Politikai intézmények és alkotmányjog Franciaországban

Dátum
2009-02-20T13:22:17Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatként a politikai intézményeket és az alkotmányjogot Franciaországban választottam témául. Eltérősége miatt tartottam érdekesnek, hiszen a franciáknál félprezidenciális rendszer működik napjainkban. A dolgozat elején elemzem az alkotmány fogalmát, a továbbiakban pedig a hatályos alaptörvényig vezető utat mutatom be. A dolgozat nagyobb részében a hatályos francia alkotmány rendelkezésein keresztül bemutatom a jelenlegi politikai intézményeket, így a 3. fejezetben a parlamenttel, ezen belül a Nemzetgyűléssel, a Szenátussal, a képviselők, a szenátorok választásával, valamint a törvényhozással foglalkozom részletesen. Az 5. fejezetben a köztársasági elnökről, választásáról, illetve hatásköreiről írok. A 6. fejezet a kormánnyal kapcsolatos rendelkezésekről szól, és ebben a fejezetben kapnak helyet a miniszterelnökről szóló, illetve a kormányzati szervekről szóló bekezdések is. A dolgozat végén említést teszek a francia bírósági rendszerről, a francia önkormányzatokról és közigazgatásról, valamint Franciaország helyéről az európai Unióban.

Leírás
Kulcsszavak
francia alkotmány, francia parlament
Forrás